Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Авторски творби от категории: окултизъм, изкуство, философия, езотерика, религия
Автор: vedra79sineva Категория: Други
Прочетен: 99260 Постинги: 203 Коментари: 39
Постинги в блога от Февруари, 2018 г.
 Скритото познание и значението на символите в песента "The Surprising" ("Неочакваното") от албума "inFinite", 2017 на рок група Дийп Пърпъл

image

 снимка 1

рок група Дийп Пърпъл

 

      Преди да прочетете настоящото изследване, е желателно да чуете песента и да прочетете превода на нейния текст. Това може да направите на адреси:

 

https://otkrovenia.com/bg/prevodi/deep-purple-the-surprising-infinite-2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=rx4XEso9Um0

 

    На 17.11.2017г. рок група Дийп Пърпъл осъществи Златно издание на своя нов албум "inFinite" ("инФънит"). 

    Относно този албум, вниманието ми бе привлечено от песента "The Surprising" ("Неочакваното"). Причината е специфичното послание, което открих в основния символ, използван в тази песен. Символът илюстрира логото на групата - "dp" и е изобразен върху обложката на албума: 

 

image

снимка 2

обложка на албума "инФънит"

 

     Символът е използван още в клипа на песента "Неочакваното", за да обозначи биографията на групата, която е представена като сложна за разгадаване траектория. В настоящия видеоклип, тази траектория е измината от един кораб, на който пътуват и свирят музикантите от Дийп Пърпъл, за да изминат биографията на своята рок кариера.

     1. Значение на символите в песента.

     Понеже символът върху обложката на албума е водещ за песента "Неочакваното", ще започна тълкуването на скрития смисъл в творбата от този символ. 

 

image

фигура 1

 

     За всички почитатели на Дийп Пърпъл е ясно, че от фонетична гледна точка, сложната крива линия на фиг.1 съдържа в себе си латинските букви "d" и "p", които заедно записват логото на бандата. 

      Също така, вече казахме, че от геометрична гледна точка, тази крива с начало и край, които се губят в хоризонта, обозначава пътя изминат от плаващия кораб с музикантите. Кривата представлява биографичната история на легендарните Дийп Пърпъл от началото на създаването ѝ до момента, до който тя ще продължи да съществува. Затова върху кораба на групата е записано 1968 - 19?!

      Сложната крива е съставена от 3 елемента:

 
  • начало - права линия;
  • среда - сложна крива (фиг.2);

 

image

фигура 2

 
  • край - права линия, повтаряща началото като траектория.

     Ако се вгледаме по-внимателно в тази сложно съставена крива, ще забележим, че нейните начало и край са само условни; началото започва от безначалието, а краят продължава в безкрая. (фиг. 1) Като използваме въображението си, можем да видим кривата като двупосочен лъч със сложно симетрично криво образувание в средата. Като всеки лъч, и този е безграничен в посоките, в които се проектира. (фиг.3) 

 

image

фигура 3

 

      Да подложим на обстоен анализ средната част със сложна крива. (фиг.2)  Тя наподобява хоризонтална осмица, която е еквивалентна на знака за безкрайност. По траекториите на цифрата на числото 8 и знака, с който бележим безкрайността, можем да се движим като "в омагьосан кръг", без да ги напускаме. (фиг.4)

 

image

фигура 4

 

Сложно съставената крива, обаче не е затворена в себе си, както  са осмицата и знака безкрайност. (фиг.1) В тази крива забелязваме двупосочно отворена траектория. След като я изминем, можем да продължим както към условния край, така и към условното начало. Същевременно, можем да се върнем назад и отново да влезем и се движим в пътя на сложната симетрична крива. Тези действия по траекторията на кривата, можем да вършим безброй пъти относно астрономическото време, тоест без ограничение във времето. Не сме ограничени и в дължината на индивидуалния път. Може да обикаляме толкова дълго, колкото поискаме. Тази дължина може да бъде от всякаква мярка, защото началото и края на кривата са условни и безгранични. Затова ние задължително, рано или късно, стигаме до изход от сложно съставената крива - независимо по посока на нейния край или по посока на нейното начало.

    Кривата линия, бележеща логото "dp", още ни предпазва от опасност като влезем в траекторията й, тази траектория да се окаже безизходна и да ни подложи на безкрайни въртеливи движения, неограничени във времето. Тоест тук ефектът "порочен кръг" е преодолян. 

     Ако изхождаме от описаните вече свойства на сложно съставената крива, можем да обобщим, че тя притежава и свойство цикличност, което е характерно за образувания със спираловидна форма. (фиг.5)

 

image

фигура 5

     Цикличността като свойство допринася за развитие на необходимите качества, които да доведат до духовен прогрес на индивида, тоест да го направят по-добър човек. Така е, понеже когато се възползваме от свойството цикличност, преминаваме през различни етапи, от които винаги намираме изход. Но въпреки това, можем да се завърнем към дадена точка в изминатия път, когато пожелаем във времето. Разбира се, тази трактовка е доста теоретична и понякога може да претърпи промени, ако има допълнителни обстоятелства, усложняващи ситуацията. 

      И все пак, когато отново преминаваме през вече позната и преодолявана от нас траектория, имаме по-богат опит, по-зрели сме, владеем повече знания. 

    Тази особеност за спираловидно натрупване на знания, допринася за извършване на множество повторения на цикъла, като всяко следващо повторение, е с по-обогатен опит от предходното. Ето защо всяко повтаряне, макар да се извършва на една и съща позната част от пътя, е различно от другите и уникално за себе си, понеже всеки път се основава на качествено различна степен на житейски опит. През целия ни живот, опитът от него се променя с всяка измината минута, от момента на раждане до последната секунда живот. 

    Предполагам, че обясненията по-горе са достатъчно изчерпателни, за да може читателят да долови свойствата на спиралата и спираловидното въртене. (фиг.5)

      В разглеждания от нас символ върху обложката на албума "инФънит" (снимка 2, фиг.1), цикличното свойство на спиралата (фиг.5), е умело съчетано със свойството безкрайност в траекторията на осмицата и знака безкрайност. (фиг.4) Чрез съчетанието на тези 2 свойства, става успешно преодоляването на вечното въртене в траекторията на един и същ затворен символ, без възможност за изход. Освен цифрата на осмицата и знака безкрайност, пример за това е окръжността, кръгът. От тук идва метафората "омагьосан кръг", защото непрестанно се обикаля и няма изход.

     За символа от обложката, с който се изобразява логото "dp", можем да кажем, че притежава обединени в едно и  взаимодействащи си цикличност и безкрайност.  Поради това смея да твърдя, че при този символ (фиг.1), наблюдаваме постъпателно и възходящо кондензиране на теоретично познание и практически опит по пътя на живота. Според мен този метод е аналогичен на метода за спираловидно натрупване на познания, който активно се ползва  в сферата на обучението в традиционната образователна система. 

     Предлагам, за повече яснота, макар и с мои думи, да опиша структурата на този метод: 

  • овладяване на знание 1;
  • повторение и затвърдяване на знание 1;
  • овладяване на знание 2, което допълва знание 1;
  • повторение и затвърдяване на знания 1 и 2 в единство и взаимодействие;
  • овладяване на знание 3, което допълва знание 2;
  • повторение и затвърдяване на знания 1, 2 и 3 в единство и взаимодействие и т. н. 

    Тази структура е безкрайна като проекция във времето и пространството, също както формата на спиралата, чиито свойства носи.  Този спираловиден метод на обучение, доказва максимата, че "повторението е майка на знанието". При метода се постига възходяща градация, чрез която се осъществява самото натрупване на знания и опит. 

     Някои читатели, могат да ме обвинят, че много се отклоних от темата за основния символ, с който бележим логото "dp". Но аз си позволих всички тези пояснения за спираловидния метод, с цел да докажа, че когато обединим свойството спираловидност със свойството безкрайност (и двете се съдържат в основния символ (сн.2, фиг.1)), получаваме следната нагледна фигура: 

 

image

фигура 6

Златното сечение

     В златното сечение (като основа на спираловидната форма в природата) забелязваме непрекъснато поетапно въртеливо движение, като всеки нов етап е запазил и носи информацията на предния, съчетана с нова такава. 

    Ето защо, според мен, символът върху обложката на "инФънит" (фиг.1) е не само симетричен. Неговата сложна крива е изобразена съобразно златното сечение и няма как да не е изчислена по Фибоначи. Тъй като за създаването на символа на логото "dp" на група Дийп Пърпъл са използвани познания от свещените алгебра и геометрия, каквито са златното сечение и съответната за него сметка чрез числото на Фибоначи, то няма как да отхвърлим твърдението, че символът от обложката на албума е свещен. (сн.2, фиг.1) И тук е мястото да поясня, за тези, които обвиняват Пърпъл в плагиатство, понеже взели символа от идеята в друг албум на друга група. Това е древен символ, който е измислен много отдавна. Дийп Пърпъл и всеки друг, който би го ползвал, просто го "преписват" от някакъв древен източник.

     Нататък в настоящото изследване, ще се позова на някои съждения на писатели езотерици. Техните знания имат отношение по-скоро към хоризонталната осмица и знака за безкрайност, които се бележат с един и същ символ. (фиг.4) Но въпреки това, техните мисли обогатяват разсъжденията и обобщенията, които направихме до момента в това есе.

     В интервю, езотеричната писателка и гадателка Мариана Везнева показва интересен символ от житните кръгове. (С 36:48-37:18 бележим времевия интервал, в който можем да чуем и видим  съответната информация в интервюто.) Това са изображения в полята, за които всички сме чували, че са направени от извънземен разум. Вижте образа на символа, който гадателката показва. Този образ едновременно наподобява осмица, спирала и вплетени една в друга окръжности. Според Везнева, символът на осмица в светло и тъмно, ни показва "вечния кръговрат". (Виж източник 1 най-долу, 36:48-37:18) 

     На друго място в същото интервю, писателката обяснява: "Вечният кръговрат, който представлява една осмица - една част във физическия свят, след това смърт, и в духовния свят - втората част..." (22:28-22:39) Ако онагледим това разяснение, получаваме съответна схема. (фиг.7)

 

image

фигура 7

Ако отнесем тази схема към към символа на логото "dp", виждаме, че точката на смъртта е преобразувана от 2 точки, свързани помежду си с малка права отсечка. (фиг.8)

 

image

фигура 8

Вероятно тук смъртта е представена като възможност за развитие - отсечката, между 2 състояния - точките. Освен това в свещения символ от албума, двата кръга, изобразяващи физическия и духовния свят, не са един над друг (фиг.7), а балансирани на една височина и хоризонтално симетрични един спрямо друг. (фиг.8) Сигурно става въпрос за уравновесяване между това, което е долу и онова, което е горе, тоест съблюдава се закона "каквото горе, това и долу". 

     А ето какво казва за осмицата писателят езотерик Елеазар Хараш в интервю на тема "Тайната на числата": (източник 2)

Хараш: "Светът, в който живеем, това е числото (Казва Учителя) точно 26. Това е нашият свят. Това е 2+6=8. Числото 17, (което Питагор не го харесвал, защото не го е разбрал. Защото на нищо не се дели...) То е неделимо, казва Учителя, (Има се предвид Учителя Петър Дънов) защото е дълбоко независимо и божествено. Разбираш ли къде тълкува Учителя? Числото 17 е божествен принцип. 

Журналист: И двете числа 26 и 17 - сборът им е 8.

Хараш: Точно, да.

Журналист: Като погледнем, хоризонтално осмицата символизира безкрая. Означава ли, че Земята е от една страна безкрайното училище. 

Хараш: Осмицата, това е двоен кръг, разделен кръг. Кръгът е на две. Неединната нула. И освен това, това е число на двойната дисциплина. Числото 8 е много строго число, много силно, на дисциплина, ако искаш да излезеш от двойния кръг. 

Журналист: А можем ли да продължим, че осмицата символизира, двата кръга символизират два свята - единият долу, другият горе. 

Хараш: Да, това което е горе, става това, което е долу. Ако човек живее божествено, долният кръг ще се осмисли, ще се съединят тези кръгове и ще станат 0. (изт.2) (20:05-29:43)

    Относно интервюто с писателя Елеазар Хараш, искам да допълня, че нулата, която се образува при съединяване на двата кръга е валидна и постижима също за сложно съставената крива на символа, бележещ траекторията на пътуващия кораб с музикантите от Дийп Пърпъл. 

   Също съм на мнение, че житейски, в съвсем личен план, членовете на групата са хора със съхранени и култивирани ценности. Затова, тук на Земята, във физическия свят, музикантите са създали уникално и стойностно изкуство. То е част от културата на духа и осмисля не само общата им съдба в рок групата, а също индивидуалния живот на всеки от тях по отделно. Според мен, чрез високото качество на своето изкуство Дийп Пърпъл са успели да съединят двете нули на своята осмица  в единна нула и максимално са се доближили до божествения начин на живот. (Повече информация за нулата не като число, а като мистерия, може да прочетете в Точка 6 на това есе.) 

2. Послания в текста на песента.

    Нека първо обърнем внимание как е построен текста на песента "Неочакваното" и каква особеност има в неговата структура. Текстът се състои от 3 основни части, отделени една от друга в куплети. Всяка част носи определена информация, независима в своя смисъл (тоест тя не се нуждае от пояснение на своето съдържание в текста на другите части), но същевременно смисъла ѝ има отношение към смисловото съдържание в другите куплети, понеже и трите части на песента са посветени на една тема. Обаче всяка част разглежда различен аспект на темата. 

    Може да се каже, че визуално строежът на всеки от куплетите съответства на конкретна част от траекторията на пътуващия кораб във видеото на песента. 

    Първият куплет (виж текста на песента) представлява началото на пътя на кораба, обозначен с права линия. Вторият куплет съответства на свещения символ, съставен от сложна крива в средата на траекторията. И третият куплет има връзка с края, който също е права линия. 

       Относно духовното познание, траекторията на свещения символ на логото "dp" кореспондира на частите на песента. Причината е, че сюжетът на творбата има отношение не само към съдбата на група Дийп Пърпъл, а към стечението на живота на всеки отделен човек изобщо. Всички пълноценни хора, които са успели да формират адекватна ценностна система и правилен мироглед, действително минават през 3 основни етапа на съществуване. 

     В първия етап, като младеж, човек често се изкушава от страсти и грешки на младостта, заради недостиг на житейски опит. В песента това обстоятелство е отразено чрез думите: "...изкушавайки ме с насладата, която пренесе." Затова не е трудно неопитен младеж да бъде притеглен от злото: "И тогава дяволът взе ръката ми и каза: Ела с мен!" На тази първа част от човешкото житие, казахме, че съответства права траектория. Тогава животът е по-праволинеен, младият човек е склонен по-инертно да следва случващото се, без да се противопоставя особено. 

     Интересен като траектория и житейско послание е свещеният символ (фиг.2), който отбелязахме, че съвпада със средната част на текста. Символът олицетворява изпитание свише, което рано или късно получават всички хора, стремящи се към добродетелност. Именно изпитанията в живота са най-подходящите условия за пробуждане на човешкото съзнание или за повишаване нивото на свръхосъзнатост при вече пробудените души. Условията на трудности и страдания са благоприятни, защото те най-силно подтикват хората да се ориентират към духовен и високо морален живот. 

     В текста на "Неочакваното", моментът непосредствено преди духовно пробуждане е илюстриран чрез строфите: 

"Там аз сънувах, докато съм буден,

достигайки нещо в небето,

но неспособен да контролирам това трепетно чувство."

     След като човек вече се е пробудил за стойността на духовната реалност, той се стреми към безгрешност, а ако въпреки волята си допусне грешка - съжалява, щом я осъзнае. Ето защо в песента умело е подбрана строфата: "Всичко, което искам е да можех да сгреша неволно." Цитираната строфа намеква, че само будният дух се стреми към съвършенство. 

    Озадачаващо в средната част на текста е следното обстоятелство: защо отново дявол се свързва с човешката съдба, когато бдителността на човека  трябва да се изостри, понеже "нещо би могъл" да види. 

    Аз си обяснявам тази специфика в идеята на сюжета, с факта, че човек става по-добър и повече се пробужда, когато е подложен на изпитания. Щастливите хора обикновено се радват на своето щастие, дори приспиват бдителността си, понеже живеят леко и без сътресения. 

    Човешките добродетели се изпитват и каляват посредством болка и тъга, затова злите сили са тези, които задействат душата да се пробуди. Ето защо дяволът има привилегията да повдигне тъмната завеса на духовна слепота с недомлъвките: "Нещо би могъл да видиш."

    Вече стана ясно, че умение да виждат със силата на своето съзнание, притежават пробудените в духовен аспект хора. 

     Също уточнихме, че на втория куплет от песента съответства символът на логото "dp", изобразен като сложна траектория на кораба с музикантите от Дийп Пърпъл.    Действително животът на всеки простосмъртен се усложнява, ако е съпътстван от трудности и страдания. За да се оцелее, трябва да се търсят начини за преодоляване на проблемите. Ако човек търси изход, като следва волята Божия и нравствените принципи (и не поставя като приоритет лични прищевки), той преодолява моралната деградация и постига в собственото си битие максимата "каквото долу, това и горе". Причината е, че сам със своето благородно поведение, той си създава допълнителни добри условия, които му се дават свише като житейски ситуации и го подпомагат да води божествен живот тук в земните условия. Тогава двата кръга в изображението на свещения символ (фиг.1) се уравновесяват, понеже земния живот на мъдрия човек се отъждествява с духовния живот в Рая. На Земята този човек постига Небесния Рай. 

    Пак отбелязвам, че в сложно съставената крива на логото "dp", освен два балансирани кръга - на земния и на небесния живот, имаме критична отсечка между две точки. (фиг.8) Тази отсечка схващам като необходимо изпитание, което Бог праща на хората. Нейните две точки са състояния на радост и тъга. Чрез  критичната отсечка се проверява дали добрата част от човечеството може да преодолее изпитанието и да превърне земния си живот в божестен. Тези, които постигнат божествения живот, наново се раждат в духа, а останалите продължават да живеят живота в плътта. При живеещите по Бога, двата кръга - на земен и божествен живот не само постигат баланс, а дори се сливат един в друг. Получава се, така нареченият в езотеричното познание, единен кръг на единната нула. Земни човеци, постигнали божествен живот в единния кръг на единната нула са посветените, адептите, мировите учители на човечеството, светците и всички мъдри и истинни хора, служещи на светлината. Обикновено те носят силен импулс да допринасят за благото на цялото човечество. Всички останали са обикновени простосмъртни, които живеят, за да допринасят за личното си благополучие и удоволствие предимно в материята, защото я схващат като цялото битие. Те често деградират в илюзорно съществуване, защото на практика Айнщайн доказа, че материя няма, а има различна степен на кондензирана енергия в природата, която нашите груби физически сетива възприемат като твърдина. За да може читателят да си изясни по-подробно отношението на нулата (като мистерия) спрямо човешкия живот, нека да прочете Точка 6 от настоящото изследване. 

     Стигаме до последната трета част от текста на "Неочакваното". Казахме, че на третия куплет отново съответства правата траектория в пътя на кораба и в свещения символ на логото. В третата част от песента лирическият герой е вече пробуден и осъзнат. Но той все още има колебания в себе си по кой път да поеме - на доброто ли, защото е правилния или на злото, защото е лесния. За героя, този момент е съпроводен от страх, поради извършени в миналото и вероятни за бъдещето прегрешения. Затова, смея да твърдя, че любовта към Бога, се предхожда от страха към Бога. Човек дори вече да е устремен към светлината, все още изпитва страх от Божия гняв, защото тепърва в своите благородни намерения и прояви, ще долавя и осмисля милостта и благодатта Божии. Ето защо, намирам за уместни строфите: "И затъмнението беше някъде от другата страна, но аз бях от страната на страха." Героят е преодолял тъмнината и злото, но все още му предстои да се избави от собствения си страх. 

     След това, милостта свише се проявява, като изпраща на героя от песента светъл ангел. Той отнема страха и насочва човека в правилна посока. "И тогава един ангел пое ръката ми и рече: "Ела с Мен!"

      Наистина, когато човек е в сложна житейска ситуация и проблемът в собствената съдба е "невъзможен за разплитане", за миг от Бога идва помощно решение и като че ли тази беда сама се разрешава. 

      Третата част от песента е отново права линия, защото  в нея се разказва как на помощ идва мъдро същество от Небесата, което в миг решава житейската задача. Ангелът с лекота пренася страдащия върху плещите си през съдбоносните изпитания. Вероятно след случилото се приключение, лирическият герой отново е готов да продължи спокойно живота си.

    След като разгледахме цялостно текста на песента "Неочакваното", мисля да обърна по-специално внимание на някои строфи в него. Те са особени с това, че съдържат силен намек за нещо, без да дават точна информаци.

      В първия куплет текстът започва със строфите: 

"Не беше съвсем заради проклятието на Тутанкамон

или смъртната целувка на Юда в нощта,..."

     Нека първо да изясним какво представлява "проклятието на Тутанкамон". Историята за това проклятие започва след 1922 г., когато е отворен храмът на Тутанкамон. Твърди се, че причина за проклятието е информация, записана в стенописите на храма. След отварянето му, започва скоропостижна масова смърт за учени и работници, които са се занимавали с този обект. (изт.3)

     За целувката, с която Юда предава Христос, сме чували всички. Затова не е нужно разяснение. 

       Относно въпроса: "Защо песента започва с тези строфи?", можем да отговорим, че разковничето се намира във фразата: "не беше съвсем заради". Тези думи, макар да не звучат особено конкретно, имат ярък подтекст. Според мен те целят да кажат, че всичко, което се случва в живота на хората не е заради по-раншни случки, събития, обстоятелства, хора от миналото на света и не е заради това, че всички те са подействали решаващо за настоящите събития в днешно време. А съществува един промисъл свише, който направлява съдбите на всички нас, направлява и събитията в световен мащаб. Окултистите го наричат Божествен план. Този план на Бога е изначален, непроменлив. Независимо от желанията и намеренията  на хората, този план диктува условията и обстоятелствата на световната сцена. Той винаги се осъществява, защото е пряко въплъщение на волята Божия. А тя е неотменна и неизменна. 

    С тази информация, намекната в първите строфи на песента, текстописецът иска да ни каже, че за всеки, Бог е определил точен план, конкретен жизнен път, който трябва да бъде извървян. Иначе човек се спъва в развитието си. Той може прераждания наред да се лута по собствени пътечки, да мисли, че живота му се определя от куп случайни и хаотични обстоятелства или че зависи изцяло от него как ще си устрои съдбата, да отрича съществуването на висша сила в света. Но рано или късно, в някое поредно прераждане, всеки започва да схваща, че животът не е зависим от произволни събития и постъпки на други хора, живели преди него. Тогава човек спира да се противопоставя на силата на провидението и на волята свише, придобива търпение и смирение пред волята на Бога, развива добродетелите си и започва да служи на светлината и истината в света по начина, по който Бог е определил индивидуално за него. 

      Друга строфа в текста на "Неочакваното", която ми направи особено впечатление е: "Никога не узнах какво се случи с моя кошмар." Наистина, когато съзнанието на човек още не е пробудено, той има усещането, че живее като в сън. И особено, ако животът му се струва тежък (понеже непробудените хора са по-лениви), на него този сън наяве, може да му заприлича на кошмар. 

      Озадачава ме мисълта защо лирическият герой "никога" не узнава какво се е случило с кошмара. Може би, когато човек се обърне към доброто, той не само се отказва от злото, той забравя всяко зло. Затова строфата "Никога не узнах какво се случи с моя кошмар.", аз тълкувам, освен като сън наяве, и като мисълта: "Завинаги забравих злото." 

     А следващата строфа: "Всичко потъмня в онзи...ден.", вероятно е моментът на най-гъст мрак, миг преди да се зазори. 

3. Послания във видеоклипа на песента.


image

снимка 3

кадър от видеоклипа на песента "Неочакваното"

 

 

     В началото на клипа кораб, на който свири бандата Дийп Пърпъл пътешества в океана на полюса. Този кораб се направлява от фронтмена Иън Гилън. Той винаги е бил водещо представително лице на групата.

 

image

снимка 4

Иън Гилън


     Сезонът е зимен, а и на полюсите не би могъл да бъде друг. Зимата не е само символ на умиращата природа. Този сезон се свързва още с чистота, заради белотата си; с импулс за ново начало; за съживяване на природата и предстоящо плодородие. Естествено зимните условия, в които се намира корабът, са трудни за придвижване - той плава в леда. Но членовете на рок групата са упорити и готови да изминат предстоящата дестинация, независимо от студа и поледицата. Бавно, но сигурно корабът се движи по своя път. Роджър Глоувър е на борда и следи пътя с далекоглед. Зад гърба му вляво се намира Книгата на Талиесин. Зрителят на клипа се пита: "Каква е тази книга?" Това е свещен средновековен ръкописен текст, който съдържа поезия. Най-ранните стихове са от X век. А Талиесин е името на поета. (изт.4)

     Кадърът с Талиесин във видеото подсказва, че групата се вдъхновява и създава творчеството си, като черпи идеи от древни източници на познанието. 

    После пред далекогледа на Глоувър се появява огромен айсберг, върху който е изсечен барелеф с образите на музикантите в групата. 

 

image

снимка 5

кадър от видеоклипа на песента "Неочакваното"

 

Това е препратка към албума "Ин Рок" на Дийп Пърпъл, чиято обложка е с подобен барелеф. Но за мен има и друго, по-дълбоко значение, че когато човек добие широка популярност, той трябва да внимава да не се превърне в идол за масите в стремежа да запази славата. Тогава той е склонен да пренебрегва или да поставя на втори план качественото изкуство, което създава. В подобна ситуация талантът може да се окаже клопка, в която човек страда от свръх его и мания за величие, "тъпче" на едно място и не може да се развива като творец. Славата е капан на суетността, която като айсберг може да помете кораба извън неговата благоприятна съдба.

    След това в небето се появява огнено кълбо като комета. Тя запалва огън върху леда. Според мен тази визуална метафора има отношение към два от големите хитове на групата - "Fireball", който се превежда като "Огнено кълбо" и "Smoke on the Water" с превод "Дим над водата". Същевременно в текста на песента се изпълнява средния куплет, според който: 

"Там аз сънувах, докато съм буден,

достигайки нещо в небето."

     При наличие вече на известно кариерно развитие, група Дийп Пърпъл започва да се обнадеждава. В клипа ледът под кораба се пропуква и започва плаване по вода, което много улеснява придвижването. Изпод пропукания лед излитат розови балончета. Сигурно всичи в групата са добили увереност и са сложили "розовите очила" по отношение на предстоящото бъдеще. 

     Изведнъж хоризонтът притъмнява, появяват се гръм и мълнии. Музиката на песента илюстрира случващото се като става по-експресивна, с по-силно хард рок звучене, макар че запазва своята мелодичност. В небето настъпва буря. Бушуват гръмотевици. Зрителят обаче вижда, че нищо от ужасяващия пейзаж не е в състояние да навреди на спокойно плаващия кораб. Сякаш необикновена сила бди над него. Вероятно това е визуалното представяне на кошмара, за който в текста на песента се казва: 

"Никога не узнах какво се случи с моя кошмар. 

Всичко потъмня в онзи августовски ден."

   Странно е също, че в текста става въпрос за август месец през лятото, а клипът ни показва зимен пейзаж на полюса. Може би това е част от манпулациите на подсъзнателно ниво, които ще срещнем и по-нататък в клипа. Фактически, на Северния полюс и през август обстановката е студ, сняг и поледица. 

    Въпреки разразилата се буря, музикантите на кораба са мобилизирани и несмутими. Те проявяват твърдост и остават силно концентрирани в изпълнението на своята музика, а корабът продължава да пътува. 

    От бурята светлината от свещи в каютата изгасва. В същия момент, на небето се появява пегас, обвит в торнадо. (сн.6)

 

image

снимка 6

кадър от видеоклипа на песента "Неочакваното"


      За уточнение - "пегас" е "митичен крилат кон", който доставя гръм и мълнии за Зевс. Самата дума "пегас" означава "извор". Крилатият кон се свързва още "с култа и планината на музите, затова след древността става символ на поетическо вдъхновение". (изт.5)

     Появата на пегас с торнадо в клипа и информацията, която пояснява неговото значение, ме навеждат на мисълта, че група Дийп Пърпъл, черпи своето вдъхновение, най-вече от бурите и сблъсъците в живота; трудностите са най-голямата муза в живота на тази рок банда. Тя твори с размах, но не заради безоблачното си съществуване. Светлината и озарението в идеите идват от преживени неуредици и сътресения, с които музикантите са принудени да си опонират в тяхната съдба. 

    Тази особеност в биографията на Дийп Пърпъл, не е изключение, валидно само за тази група. Всички творци, създаващи изкуство, което скандализира времето, в което живеем, имат сходна съдба. Но просветленото съзнание не може да се затъмни от злото. Такова съзнание черпи сили и се вдъхновява от успешно преодолените препятствия по пътя. То не роптае, а приема трудните моменти, защото те са дар, благодарение на който душата се калява в издръжливост и добротворство. Посветените таланти са светлина сами за себе си. Затова в най-трудните моменти, те създават най-хубавите песни. Ролята на пегас в торнадо е роля на висш вдъхновител за Дийп Пърпъл. 

      Докато торнадото вилнее над кораба, но не може да го порази, нито да спре свиренето на музикантите, прозорецът в каютата на Гилън светва. Той е успял пак да запали свещите. 

     За кратко в кадър се появява чаша, върху която има отпечатък от червило. Силната буря събаря чашата, но не се дава кадър, в който тя да се чупи. Озадачена съм за смисъла на кадъра с чашата. Не мисля, че идеята е свързана с конкретна жена. Според мен тази чаша символизира граал. Но не граалът в най-общ смисъл, а онази част от неговото значение, която е свързана с женската енергия. Можем да разсъждаваме и по-практично: граалът като символ на женствеността и муза за част от песните на групата. Никой от група Дийп Пърпъл не е бил погубен от женската енергия, а само вдъхновяван от нея, затова чашата пада, но не виждаме тя да се чупи. 

     В езотеричен смисъл, тази падаща чаша, може да се свърже с падението на жената в райската градина, принизената женска енергия, унизената и омаловажена женственост при налагането на патриархата, подценяването ролята на жената и експлоатирането ѝ в съвременното общество. Всичко това рефлектира като деградиращо и изопачено отношение спряко любовта. Като качество на женската енергия, любовта често ни се представя като наивно, безполезно чувство в душата, което само разстройва "желязната" логика на здравия разум (понеже умът е привилегия на мъжкото начало).

     В края на динамичния музикален мотив с хард звучене, на фона на притъмнялото небе, се появява вариант на логото на Дийп Пърпъл - с дракони. (сн.7) Върху него също може да се разсъждава обстойно, но аз само ще маркирам основни неща, за да не се отдалечавам прекалено от темата на настоящото есе. 

 

image

снимка 7

вариант на логото на група "Дийп Пърпъл" с дракони


    В този вариант, логото "dp" е съчетано с два спираловидно завити един в друг дракони. Драконите въплъщават аристократичните династии по света. Аристокрацията съдържа чистото ДНК на народите, защото има чист рептилски (змийски) ген, без маймунски гени с каквито е обременено обикновеното население. Заради змийския си ген, кръвта на аристокрацията е богата на цинк и той създава синьо-лилав оттенък - "синя" кръв. Чистото ДНК на всеки народ се пази и предава от висшата аристокрация. Но каква е причината Дийп Пърпъл да се обвързват толкова с аристократизма, за мен остава загадка. Вероятно има връзка с възвишените идеи в тайното знание, които групата ползва в творчеството си. А главен пазител на тези идеи са просветените и посветени висши аристократи. Възможно е между членовете на групата да има такива с аристократично потекло, но за мен това е малко вероятно. 

    Защо ли драконите в логото са два? Според окултната наука, с числото 2 се бележи женското начало. Две също е число на дуалността и дуалистичните духовни учения, които разглеждат света в неговите противоположности: добро - зло, светлина - тъмнина... Дълбоко виолетов е цветът на водата в най-дълбоките места на океана. И това може да е метафора на задълбоченото познание и символизма в творчеството на бандата. А нейното име в превод означава "Дълбоко виолетово". 

      След като логото на групата с драконите се появява, тези дракони със своята огнена паст прогонват злата буря. Само в един миг тя изчезва и се появява северното сияние, характерно за полюсите на Земята. Динамичният хард рок мотив, подкрепен с вируозното соло на китариста Стив Морс, се сменя с много нежен, успокояващ музикален фрагмент с космическо звучене. Постига се красив ефект от съчетанието между тази космическа музика и багрите на северното сияние. Този красив и романтичен момент в песента има за цел да ни подскаже, че след всяка победа над злото, има момент на особено усещане за удовлетвореност и блага радост. Може би подобни обстоятелства не само в живота на артистите, но и в живота на обикновения народ, осмислят съществуването, карат хората да се чувстват пълноценни и им даряват щастие. 

     По време на звучащата нежна мелодия се пее "Ела с мен!". 

     Изведнъж, като чрез магия, корабът бива заменен с кучешки впряг. Този впряг се направлява от ангел в женски пол. Като по чудо кучешкият впряг, превозващ музикантите от безначалното начало се оказва в безкрайния край и траекторията от сложно съставена крива е преодоляна, без да е нужно да бъде измината. Това се случва във времетраенето 4:16-4:18 от видеоклипа на песента "Неочакваното". 

     Какво е посланието, което искат да ни внушат чрез тази "магия"? Трудностите, които всички преживяваме са имагинерни величини. Те са плод на нашето субективно мислене и не бива да ни отклоняват от пътя на духовното ни развитие. Свише на нас ни се дават нужните условия, които да събудят у нас порив да правим добро и да развием нашите добродетели. Поради ограничеността на човешкото мислене, ние приемаме тези благодатни условия, създадени в полза на духовната ни еволюция като мъчнотии, страдания, проблеми, сложни ситуации, лоши врагове. Всички тези негативни неща са илюзия на нашето въображение, зад която стои волята на Бог; Той ни подтиква да бъдем дейни в полза на истината и да станем по-добри хора. Бог винаги намира начин да ни провокира да вървим напред в правилната за нас житейска посока. Границата между добро и зло съществува само в нашето съзнание, защото тези две сили се ползват от единен Бог. Когато Той не може да ни накара да се развиваме в добри условия, прибягва до неблагоприятни и трудни ситуации, защото само те могат да ни смирят, за да изпълняваме волята Му.

     Интересен е въпросът, защо ангелът, който направлява кучешкия впряг за превозването на музикантите, е жена. Мисля, че тази особеност е свързана със съзидателната сила на възраждащата се женска енергия в зазоряването на новата епоха на светлина и просвета. Мировите Учители на планетата казват за тази епоха, че в нея ще се установи матриархат, но не като надмощие на жената над мъжа, а като баланс в енергиите между мъжкото и женското начало; ще бъдат компенсирани всички липси, породени от прекаляването с патриархалните ценности и принизяването ролята на жената в обществото на старата епоха. 

     Но да се върнем към песента. Продължава космическото звучене на нежния музикален фрагмент. То внася у слушателя усещане за вечност и безпределност. В същия момент ангелът жена отвежда група Дийп Пърпъл пред ледена планина. 

 

image

снимка 8

музикантите от Дийп Пърпъл пред ледената планина

 

        В тази планина се появява врата. Над вратата има семпла арка като символ на чистото непорочно женско начало. Двама от членовете на групата влизат през вратата. Пред тях се появява пророк, който си служи със стъклено кълбо. Мисля, че тези двама са Дон Еъри (пианист) и Роджър Глоувър (бас китара), но не съм убедена. А дали ангелът в женски образ и магът със стъклената топка не са различни превъплъщения на едно и също лице?

       Моето мнение относно тези кадри е следното: всички музиканти в групата са посветени. Но двама от тях са с висше посвещение от най-висока степен, наречена висш маг. Сигурно става въпрос за членове от тайния Орден на Сион, който е водещото тайно общество в света днес. Предполагам, че тези посветени са илюминати. Илюминатството в наши дни е надстройка на масонството. А кадрите във видеото подсказват, че двамата посветени са част от тайните кръгове, а едновременно с това са и част от Дийп Пърпъл. Тоест двете дейности при тях двамата са взаимодопълващи се. Мисля, че с дейността си в ордена на тайното знание, те двамата изключително много допринасят за прозорливостта в идеите и цялото творчество на бандата. 

       След тези кадри, видеото продължава със спокойно плаване на кораба и неговите "пътници" в желаната дестинация. Двамата посветени са на палубата и наблюдават пътя през далекогледите си. Възможно е наблюдението с далекоглед в случая, да символизира идеята, че ние не сме свикнали да възприемаме света през собствените си очи, а сме приучени винаги да ползваме като протези - далекогледи, медии, стереотипи в обществото и т. н. Допълвам също, че този символ - гледане света през далекоглед, е запазена марка на илюминати. 

     В следващ кадър посветеният Роджър Глоувър вижда през далекогледа си плувец по бански, който се гмурва в ледените води, като скача от ръба на айсберг. Тази информация е възприемчива за зрението и подсъзнанието, защото имаме плувец, място от което да скочи и дълбока вода. Но съзнанието ни реагира отрицателно на тази информация, защото започва да мисли и си спомня допълнително, заучено преди знание, което се противопоставя на видяното. Климатът на полюса е убийствено студен и плувецът няма как да оживее по бански, особено ако се гмурне в Ледовития океан. 

    Според мен тази част от клипа е "закачка" от страна на групата. Целта е на емпирично равнище да ни покажат, че голяма част от нашето мислене и съзнателност са формирани не от самите нас, а от външни източници като образователна система, медии, литература, религия... Всички тези източници работят в полза на обществената система, но тя не е създадена за полза на човека, а за да го зароби. Затова тези източници предимно ни насаждат и манипулират какво и как да мислим. Те не изграждат у нас умения за разсъждаване и правилен изказ, а чрез пропаганда ни налагат готови разсъждения и шаблонни изрази от речта. 

     Следва "закачка" от групата в лицето на другия посветен - Дон Еъри. През своя далекоглед, той наблюдава прилично облечен джентълмен, който стои на брега и се оглежда във водите на океана. Интересното в този кадър е, че реалният човек е деформиран - вълнообразен, а неговото отражение във водата има правилна форма и не е изкривено от вълнообразната повърхност. Тази "закачка" ни показва, че хората във физическия свят са склонни да схващат материалното като реално, а духовното - като илюзорно отражение на материалната реалност. Истината обаче е съвсем противоположна, понеже съществува духовна реалност и материалният свят е нейно илюзорно отражение, което ние трябва да виждаме с грубите си физически сетива, за да добием представа за истинските неща в духовния свят. В кадъра на видеото, изкривеният образ символизира изопаченото до примитивизъм човешко съзнание на хората с материални интереси, за които нравствеността не е ценност, а фантазия за наивници. Подобни хора изопачават законите, които действат във Вселената, защото грубо ги нарушават, понеже не само че не ги познават, а дори отричат съществуването им.

       Пътуващият кораб на рок група Дийп Пърпъл е устремен към хоризонта. На кораба е изписана годината на създаване на групата 1968. Краят на бандата не е известен, затова е означен с 19?! В поредния кадър звездите на небето изписват "?!", защото краят на всеки и всичко се предопределя от звездите и техните съзвездия. Никой не знае, кога ще настъпи неговия край, само провидението добре помни това.

       В края на видеоклипа група Дийп Пърпъл продължава своя път към хоризонта на изгряващ нов ден. 

       В коментар под видеоклипа на песента "Неочакваното" открих публикация, която показва всеки кадър от видеото на кой албум от творческия път на група Дийп Пърпъл отговаря. Мисля, че тази информация е интригуваща. Затова я цитирам:

"Albums references:

 

- 0:42 Mandrake Root/Shades of Deep Purple - 0:46 The Book Of Taliesyn - 1:13 In Rock - 1:24 Fireball (It also makes reference as it"s Gillan who"s looking at it because he stated that it"s his favorite album) - 1:37 Smoke On The Water/Machine Head - 1:48 Who Do We Think We Are - 2:07 Burn - 2:52 Stormbringer (I got goosebumps here lol) - 3:25 Come Taste The Band - 3:36 Perfect Strangers/The Battle Rages On - 3:59 I don"t have a clue of who"s this girl. (EDIT: She"s Anya, the Spirit of Freedom. Clearly a reference about Blackmore"s departure) - 4:31 The House Of Blue Light - 4:37 Slaves & Masters - 4:58 Purpendicular - 5:01 Abandon - 5:07 Bananas - 5:09 Rapture of the Deep - 5:19 Now What?! - 5:50 inFinite"

 

4. Послания в музиката на песента. 

       В експозицията на музикалната композиция на песента "Неочакваното" се прокрадват тонове на загадъчност, трагичност и мистериозност в синхрон. Въвежда се соло китарата. Нейното звучене е подкрепено от умерената ритмичност на ударни инструменти. С навлизането на ударните, започва изпяването на първия куплет от текста. Китаристът Стив Морс е заел водеща позиция, високо до мачтата на кораба и от там изпълнява своето соло. (сн.9)

 

image

снимка 9

Стив Морс в изпълнение на соло китара

     Всъщност не само в музиката на тази песен, а в цялото творчество на група "Дийп Пърпъл", солата на китаристите винаги са били водещи, дори емблематични за идейността на композициите. 

      След изпяването на втория куплет, музикалният ритъм се учестява и става експресивен. Започва динамичен хард рок фрагмент с много интензивни ударни. Навлиза вариативна динамична втвърдена музикална част, която е мелодично аранжирана. Тази красива мелодия изцяло е заслуга на Стив Морс. 

    След по-хард мотива, вече казахме по-горе, настъпва "отрезвяващ" момент с много нежна, дори романтична музика. Аз я определям като космическа, защото като я слушам, добивам представа за нещо възвишено, благодатно, прекрасно, хармонично. Това звучене ме зарежда с ведрост, радост, бодрост. То силно контрастира на предходния хард рок фрагмент, колкото и мелодичен да е той.

      Започва лирично изпълнение на пиано, а на фона му, много мелодично, с по-голяма трайност на такта се разпява фразата "Ела с мен!" В същия момент, във видеото, ангелът махва с ръка, за да направлява кучешкия впряг с музикантите. Нежната романтична част от музиката попада непосредствено преди изпяването на третия куплет от текста. Точно тогава се осъществява духовната трансформация, при която обикновения човек окончателно се обръща към доброто, напълно е пробудил съзнанието си и добива силен импулс да следва светлината. Непосредствено с изпълнението на този куплет, започва повторение на музиката, която звучи в началото на песента. Когато обаче мелодията и аранжиментът стигнат до втвърдения хард рок фрагмент, прозвучават само интензивните ударни инструменти и песента свършва. 

      Според мен еднаквото звучене на началото и края на музиката в "Неочакваното", отговаря на еднаквите прави линии в началото и края на пътя на кораба. А средният музикален мотив е доста вариативен, с импровизации, които съответстват на сложната крива на логото "dp". (фиг.1)

5. Послания в името на песента и името на албума.

      Тази песен на рок група Дийп Пърпъл е озаглавена "The Surprising" ("Неочакваното"). Думата "surprising" е производна на друга англоезична дума - "surprise" ("изненада"). Затова "The Surprising" може да се превежда като "неочакваното", "изненадващото". Според мен също изборът на това заглавие е намек, че в началото на кариерата си, групата не е очаквала да постигне толкова голям и мащабен успех в световен план. 

     Но името "Неочакваното" е свързано и със съдбата на обикновените хора. Причината е, че всеки човешки живот протича индивидуално и уникално, понеже е изпълнен с множество неочаквани събития. 

      Албумът, от който е песента "Неочакваното", се казва "inFinite" ("инФънит"). Интерес представлява начинът на записване на думата - заглавната буква е малка, а третата по ред буква е главна. По принцип "infinite" означава "безкраен", "безграничен", "безкрайност", "Космос". Но аз съм на мнение, че главната буква "F" по средата на думата, има роля да раздели думата на две образуващи я по-малки думи. Получава се "in finite" или преведено на наш език "на края", "в края". Появява се възможност за противоречива и парадоксална интерпретация на смисъла: "На края на безкрайността." И действително в свещения символ на логото "dp", безкрайната траектория (фиг.4) е заменена от свещен символ (фиг.1), който включва и цикличност. Затова началото и края на този символ са условни и безгранични. 

6. Нулата като мистерия. Някои тайни за числата.

      Тази точка от есето почти изцяло съдържа цитирани чужди мисли. Но реших да я включа като заключителна по отношение на разглежданата тема, защото допълва и пояснява информацията и моите разсъждения в предходните точки в изследването на песента "Неочакваното". Всички цитирани пасажи от тази точка са взети от интервюто "Тайната на числата" с Елеазар Хараш. (изт.2)


"Числата са преди буквите. Някога Бог е нямал име, а число - Първият." (3:06-3:12)


"Нулата превъзхожда числата.Това е Абсолютът - нечислото. Той не може да се побере никъде. Ограничава се, става единица - Абсолютът става Бог. Нулата превъзхожда числата, Единицата ги ръководи..., двойката ги обучава." (3:17-3:38)

     Относно този цитат, да си припомним цифрата на осмицата и знака за безкрайност. Казахме, че това са 2 окръжности - едната представлява физическия свят, а другата - духовния. Когато тези 2 окръжности се балансират, те се сливат в една и неединната нула се превръща в единна нула - 1 окръжност. При тази единствена окръжност, постигаща единната нула, земният живот се е трансформирал в божествен живот. Постигаме живота на Абсолюта или абсолютната пълнота. Затова хората, които следват божествения живот, усещат едно разширение, заради неограничеността на Абсолюта. Те са в единната нула и се чувстват напълно цялостни и удовлетворени.


"Който е в единицата, има безсмъртни чувства. (Казахме, че това е любовта.) Нулата превъзхожда безсмъртието, превъзхожда тайната на живота, превъзхожда единството, превъзхожда даже Истината. Нулата е нещо много. Тя осмисля всичко, но е извън." (3:58-4:14)

     Вероятно затова хората, които живеят божествено и са максимално приближени до Абсолюта, продължават да осмислят живота си като остават всред светските хора и не се изолират от случващото се в света. Но животът на тези посветени не е светски, а божествен и те не са от света, а извън него - от духовността са. 


Журналист: "Аз много пъти съм се възхищавал на това как съвременните учени се смущават от нулата, защото на практика нулата съдържа всички числа в себе си."

Хараш: "Обаче тя осмисля. Като застане зад единицата става 10 - пълнота. Тя дава смисъл. Превъзхожда началото, защото тя е безначална. Нулата превъзхожда всичко. Тя е над живота. И Учителя (Има предвид Петър Дънов.) казва: "Бог е началото, но преди Него е нулата - безначалието." Ние не познаваме Безпределния, даже и Той не ни познава, Той е толкова вглъбен в Себе си... Работа на Бога е да ни познава, негова част." И Учителя казва: "Нулата е нищото, неопределената реалност, а единицата е слизане, ограничение, проявяване и определя някаква реалност, която пак е несътворена." Бог е несътворен, а нулата е неведома. Това е разликата. Не се води с никого, надраства всичко, там е върховното съвършенство. Бог е единен, Бог е любов, а там говорим за съвършенство." (4:15-5:25) 

     С оглед на този цитат, добавям моите разсъждения: Нулата е пасив от безпределна енергия, която при ограничаването си (примерно в числото 1), се активира и проявява. Колкото по високо като числово множество е ограничението, толкова по-мащабно проявление наблюдаваме.  Ако я ограничим само до 1 - имаме точка. Но от тази точка можем да създадем всякаква фигура. Ако ограничим нулата до 4 - имаме точки, които образуват квадрат. Но от този квадрат не можем да построим всякаква фигура, а куб и производни на куба, защото имаме по-голямо ограничение. 


"Само Бог познава нулата и само Той може да влиза в тази мистерия. Христос и Сатана не могат да влизат в Абсолюта. Те могат да влизат в Бога и чрез Бога... "Безсмъртието произлиза от единицата", казва Учителя. Тя сама създава своя живот, както и живота на всички същества. Всички разумни същества се движат по права линия, съединяват се и образуват единицата - единството. Правата линия е Истината. Има и крива линия, която води в Истината, но само мъдрец може да върви по крива линия. Мъдрецът знае, той се движи с тайни намерения по друг път, той умее. Той знае законите, по които може да оправи кривата линия, да се освободи от слабостите. Мъдрецът може да излекува кривата линия." (5:40-6:34)

      Ако приемем ангелът (във видеоклипа на песента "Неочакваното") за мъдрец, то кадрите с времетраене (4:00-4:20), са подходящ пример, прекрасно онагледяващ този цитат.


"Числото е чудо. То смята, то движи, то планира, обяснява, направлява. Това е така, защото същества са станали числа." (6:44-6:52)


"Древността е родила числото 1 и с това е задвижила живота. Докато самата 0, самата древност - тя си остава отвъд живота. Тя не се ограничава, защото животът е ограничение. Нулата е велика нероденост. Тя е преди всичко, тя е преди алфа и омега. Там няма начало. Но ако реши, тя може да постави начало, но тя пак остава извън началото. Нулата не е число. Тя е състояние на нищото. И тук няма никакво зло, никакво добро. Тук не може да правиш добро. Тук е безпределност и истина." (7:17-7:50) 

     

"Ако ти си изгубил единицата, ти си изгубил истинското знание и това вече си е гибел." (8:32-8:36)

    Ако Бог е Едно, човек загубил единицата, е загубил Бога. Да загубиш единицата, също тълкувам да загубиш умението си да бъдеш единен както вътре в себе си, така и единен с другите хора при реализиране на някаква идея, тоест да не умееш да си продуктивен като част от цялото, сформирано от всички хора.


"Всички числа са произлезли от нечислото - нулата. Нулата е мистерия, никога не е число. Единицата е първото движение на нулата. Тя е слязла в древния хаос, да му предаде порядък, да го направи Космос и Вселена. Тук не участва нулата - тя е безпределност върховна. Нулата е скрита в единицата - част от нея и затова няма друг Бог освен Абсолюта." (10:24-10:49)

   Има се предвид, че Абсолютът (нулата) като се движи, се ограничава във времето и пространството и става Бог (единица). Бог е създал ред от хаоса. Макар че самият Той е несътворен, Той може да твори и е създал живите организми, Вселената и всичко в нея. Абсолютът присъства в Бога, скрит е в Него. Бог е част от Абсолюта.


"Учителя казва: "Числото 1 може да променя всички други числа, тоест всички други същества, ако се слее и влезе в тях." (13:34-13:42)

  Аз тълкувам, че Бог като Първият (като единица), може да променя всички свои творения, влизайки в тях и сливайки се с тях.


"Единицата или Първото число - Бог, е също нещо грандиозно, но тук тръгва вече произходът. Тук е началото на съществата, от тук е слязъл и потопът - могъщият поток на силата Божия. Тук е скрит интензивният огън на вулканите. Тук е скрита стихията на любовта, защото Бог е стихия в любовта. От тук, на пречистените е дадено да осъзнаят скритата сила на словото. Тук в Единицата е гласът, който управлява всички стихии. Те са произлезли от Него, те са ограничения. Тук е словото, което свети в себе си...докато в нулата сияе безмълвието. Всяко число е отделено от единицата, за  да може да се развива самостоятелно и да стане своето узряване, своята божественост. Единицата е връх. Това е постижение на чистото съзнание. Това е неизменният свят на човека, подвига на човека...андрогина. Тук е цялостта. Когато нулата е слязла в единицата, случило се е великото движение. Неподвижността - тя е върховен покой и тя е скрита динамика. Изглежда на неподвижност, но това е толкова голяма динамика! Както човекът на покоя - ти можеш да мислиш, че той е в дълбок покой, а той има покой, защото има тайна динамика, с която може да се справи с всичко. Той е стихия. Затова е в покой, защото това е нещо овладяно. Такова нещо е неподвижността...Когато единицата се завръща в нулата, в мистерията си, тук тя вече е съсвършеното число, което е без движение - великата неподвижност. Нулата става неподвижна. (17:57-19:55)

      И този цитат можем да онагледим с пример от видеото на песента "Неочакваното". Нека зрителят си спомни всички кадри с разразилата се буря. В този момент всички музиканти на кораба са дълбоко вглъбени в изпълнението на своята музика. Те свирят съвсем спокойни и не обръщат никакво внимание на гръмотевиците и мълниите. Не са ли постигнали пълно овладяване на собствената си съдба, останали единни в своята цялост, недосегаеми за всички трудности и изпитания. А не е ли рок група Дийп Пърпъл стихия, способна да устои пред всички предизвикателства на своето време?


Използвани източници:

1. Везнева, М. Потопът е нужен преход от 5-а към 6-а раса, интервю на "Портал 12"

https://www.youtube.com/watch?v=RbGDFoO4xsk&t=1578s

2. Хараш, Ел. Тайната на числата, интервю на "Портал 12"

https://www.youtube.com/watch?v=AGDWMEpjuUw&t=1206s

3. Проклятието на Тутанкамон, Съновник.бг, сайт

4. Книга Талиесина, Википедия (рус.)

5. Пегас, Уикипедия

Всички снимки и фиг. 6 са от Инернет.

Фигури 1-5, 7, 8 са лични. 

 

Категория: Музика
Прочетен: 1132 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 11.02.2018 15:22
02.02.2018 16:18 - Баба Марта
Румена жена

с устнички засмени

бърза през селца

и през градове големи.


Всякъде където мине

със вълшебни нежни пръсти

всичко тягостно и мрачно

в цветно благо тя превръща:


чѝсти с бялото кокиче,

стопля с багрите на минзухара,

всичките градинки разцъфтява –

в свежест целите позеленява.


С топъл вятърко заръки праща –

пак да се завърнат птиците,

в родните простори да политнат

с песни да наливат утрото.


А гнездата, построени лани

с трепет чакат лястовици, щъркели -

весел дом да сторят нов,

с радост челяд да отгледат.


Шета неуморно Баба Марта,

гръб превива под торбица пъстра,

пълна с мартеници плетени,

в бяло и червено везани.


Трябва всичките дечица

да дари с конче вълшебно -

да са здрави в ранна пролет

и през цялата година.


Категория: Поезия
Прочетен: 528 Коментари: 1 Гласове: 1
Последна промяна: 08.05 03:49
Търсене

За този блог
Автор: vedra79sineva
Категория: Други
Прочетен: 99260
Постинги: 203
Коментари: 39
Гласове: 248
Архив
Календар
«  Февруари, 2018  >>
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728